POWRÓT/BACK

 

Pamięci Ofiar zbrodni na Wschodnich Kresach Drugiej Rzeczypospolitej

To Remember the Victims in the East Borders of the Second Republic of Poland

Matko Boska Wołyńska

zamęczona nad polskimi Kresami

módl się za nami i naszymi oprawcami

 

Andrzej Brzezina Winiarski

 

HERBY I RODY SZLACHECKIE PODKARPACIA

 

        Przeglądając zbiory biblioteki Archiwum Państwowego w Przemyślu

natrafiłem na opracowanie Władysława Pulnarowicza pod tytułem Rycerstwo Polskie Podkarpacia wydawnictwa ,,Pobudka” w Przemyślu z roku 1935.

Władysław Pulnarowicz był historykiem specjalizującym się w heraldyce, pełnił funkcję senatora Drugiej Rzeczypospolitej.

 

W tym miejscu należy podkreślić, że Podkarpacie to przede wszystkim tereny Rzeczypospolitej rozciągające się od granicy z Rumunią w okolicy Śniatynia poprzez Stanisławów, Tarnopol, Lwów, Mościska, Przemyśl, Lesko, Sanok, Rzeszów po Krosno.

Nie należy więc mylić historycznych terenów  Podkarpacia z obecnym województwem podkarpackim, ponieważ województwo to jak widać na załączonej mapie niżej zajmuje jedynie czwartą część Kresów Południowo – Wschodniej Polski – historycznego Podkarpacia, terenów zagarniętych przez Związek Radziecki podczas okupacji od roku 1945, które do Polski nie powróciły po odzyskaniu niepodległości w roku 1989.

 

 

 

Tereny Podkarpacia oraz rozmieszczenie tu szlachty zagrodowej obrazuje załączona mapa jaką Władysław Pulanrowicz przedstawił w swojej książce.

 

 

 

 

Mottem tego opracowania niech będą słowa Władysława Pulnarowicza zamieszczone w jego opracowaniu:

 

,,SZLACHCICEM JEST TEN, KTO SZLACHETNOŚĆ MA W SWYM SERCU I PRZODUJE INNYM OBYWATELOM SIŁĄ DUCHA, OFIARNOŚCIĄ I PRACĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA”

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

As I’ve been viewed archive records of the State Library in Przemyśl I’ve find a edition of “Polish Chivalry in Podkarpacie” by Władysław Pulnarowicz edited in publishing house “Pobudka” in Przemyśl at 1935.

 

Władysław Pulnarowicz was a Polish historian specialised in heraldry & a senator in the Second Polish Republic too.

 

I’d emphasize that the region of Podkarpacie means here is the territory of the Polish Second Republic beginning on the border to Romania, nearby Kamieniec Podolski, through Stanisławów, Tarnopol, Lwów (Lvov), Mościska, Przemyśl, Sanok till Krosno.

 

On should not confuse the historic territories of Podkarpacie with the present territory of the present state / district of Podkarpacie because that district have been grounded of the base of District Rzeszów, which was grounded 1945, during the occupations through the Stalin’s administration, suffer damage of the former Polish District of  Lvov.

 

The territory of Podkarpacie is shown in a map here with which Władysław Pulanrowicz have illustrated the really location of the Polish country aristocrats in his book, the motto of my presentation are his own words:

 

“Aristocrat is someone, who have nobles in his own hearth & is leading to the other citizens with the own power of mind, sacrifice & thought the work for the community”.

 

 

Translated by Richard Czarnecki from Hamburg.

 

===============================================================================

In deutscher Sprache:

 

Als ich die Archivbestände der Staatsbibliothek in Przemyśl durchgesehen habe, fand ich einen Aufsatz von Władysław Pulnarowicz mit dem Titel: „Polnische Ritterschaft in Podkarpacie“, erschienen im Verlag „Pobutka“ („Weckruf“) 1935 in Przemyśl.

 

Władysław Pulnarowicz ist ein Historiker gewesen, der sich in der Heraldik spezialisiert hat, darüber hinaus ist er auch Senator in der zweiten Polnischen Republik gewesen.

 

An dieser Stelle muß man betonen, daß Podkarpacie eigentlich das Gebiet ist, daß an der polnisch-rumänischen Grenze in der Gegend von Kamieniec Podolski beginnt und sich dann über die Orte Stanisławów, Tarnopol, Lwów (Lemberg), Mościska, Przemyśl, Sanok bis hin zum Krosno erstreckt.

 

Man darf also das historische Gebiet von Podkarpacie nicht mit der heutigen Wojewodschaft (Bundesland) Podkarpacie verwechseln, weil dieses Gebiet als Wojewodschaft Rzeszów 1945 entstanden ist, als die sowjetische Okkupation Polens unter Stalin begann, was auf Kosten der polnischen Ostgebiete – der polnischen Wojewodschaft Lemberg ganz besonders – geschah.

 

Die eigentlichen Gebiete Padkarpacie, sowie die hier ansässigen Kleinadeligen, illustriert die hier beigefügte Landkarte, die Władysław Pulanrowicz in seinem Buch präsentierte.

 

Als Motto und Leitpfad meiner Präsentation sollen eigene Worte Pulnarowiczs dienen, die ich hier zitiere:

 

„Adeliger ist der, wer das Edle in seinem Herzen hat und durch die eigene Geisteskraft, Aufopferung und durch Arbeit für die Allgemeinheit andere Mitbürger führt und diesen als Beispiel dient“.

 

Aus dem Polnischen übersetz von Richard Czarnecki aus Hamburg.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WYKAZ HERBÓW I RODZIN SZLACHECKICH NA PODKARPACIU

 

aby zobaczyć wybrany herb proszę kliknąć na jego nazwę

 

ABDANK

Białoskórscy, Ceklińscy, Chmielniccy, Czarkowscy, Czelatyccy, Hankiewicze, Kraszewscy, Krzywińscy, Uniccy, Machowscy, Magnowscy, Mieczyhowscy, Mikołajewscy, Piotruchowscy, Rogozińscy, Skarbkowi, Telszewscy, Tworzyańscy, Wielebyccy.

 

BELINA

Leszczyńscy, Ossowscy, Podhoreccy, Porudeńscy, Rachowscy, Stawscy, Szpakowscy, Tarnowscy.

 

BEŁTY

Pilińscy.

 

BIAŁOGŁOWSKI

Białogłowscy

 

BIAŁYNIA

Rzepeccy, Zadanowicze.

 

BIBERSTEIN

Błońscy

 

BOŃCZA

Bartoszewscy, Braciejowscy, Bystrzyccy, Iiżyccy, Jabłońscy, Klownowscy, Kulikowscy, Kułaccy, Kuniccy, Niedabylcy, Radowiccy, Radwanowie, Romanowscy, Rutkowscy, Skarżyńscy, Tomaszewscy, Żółkiewscy.

 

BOGORYA

Braczowscy, Buczkowscy, Magnowscy, Kolanowscy.

 

BOŻAWOLA

Romanowscy, Rowińscy.

 

BROCHWICZ

Dubaniwscy, Kaccy, Raduchowscy, Wojakowscy, Wrońscy.

 

BRODZIC

Konieccy, Wroczeńscy.

 

BUDWICZ

Jachimowscy

 

CHOLEWA

Cholewowie, Dobrosielscy, Kramkowscy, Pawlikowscy.

 

CIOŁEK

Bziccy, Ciołkowie, Czarołózcy, Dobrzanieccy, Gutowscy, Lipowieccy, Maciejowscy, Sobolowie, Szadurscy, Żelechowscy Żulińscy.

 

DĄBROWA

Boberscy, Jabłońscy, Jakimowicze, Korniewscy, Łosiowie, Mikoszewscy, Podkowowie, Podolcowie, Sielscy.

 

DĘBNO

Boczarscy, Czaykowscy, Gołogórscy, Krzyżanowscy, Najdakowscy, Nadkowscy, Siemińscy.

 

DOLIWA

Barszczewscy, Brzesińscy, Dobruccy, Dzikowie, Goździeccy, Lubińscy, Radeccy.

 

DOŁĘGA

Raczewscy, Dziedziccy, Kobierniczy, Kretowicze, Lachowie, Lewandowscy, Makowieccy, Niewiadomscy, Ossowscy Sierakowscy, Słuccy, Szczepańscy, Wermińscy.

 

DROGOMIR

Drogomirowie, Lutosławscy.

 

DRYJA

Lisicy.

 

DZIAŁOSZA

Działoszyńscy, Szybińscy.

 

GIERAŁT

Faściszewscy, Skrętkowscy.

 

GODZIEMBA

Bosakowscy, Czekanowscy, Falkowscy, Głowińscy, Kobyłeccy, Maliszewscy, Niżańscy, Sosnowscy, Węgleńscy, Węglińscy, Wysocy.

 

GOZDAWA

Bąkowscy, Bireccy, Boczkowscy, Bogdanowicze, Borowscy, Brzozowscy, Dudzińscy, Dydyńscy, Dzierżanowscy, Giżyccy, Gdeszyńscy, Słowińscy, Godlewscy,  Gołębiowscy, Góreccy, Jackowscy,  Jaworzniccy, Kadeccy, Lipieńscy, Pieczychojscy, Sokołowi, Stanowie, Turczynowicze, Tyszkowscy.

 

GRABIE

Drożewscy, Tabaczyńscy, Miszkowscy, Wyszyńscy.

 

GROTY

Prokopowicze.

 

 

 

GRYF

Bobowscy, Brzezińscy, Murzyńscy, Bykowscy, Chamcowie, Czupliowscy, Dębiccy, Gładysze, Głąbkowie, Grodziscy, Krzyszewscy, Latoszyńscy, Leśniowscy, Ołwinowscy, Trojeccy, Turscy, Żaporscy.

 

GRZYMAŁA

Baworowscy, Bieganowscy, Brodowscy, Czapscy, Dzierżanowscy, Grabowieccy, Grabowscy, Jaźwińscy, Kazanowscy, Kobylańscy, Krasnopolscy, Łagiewniccy, Ostrowscy, Rybczyńscy, Siedleccy, Siemianowscy, Skoczyńscy, Szaszkiewicze, Troszeńscy, Turzańscy, Wiszniewscy,Zbykowscy.

 

HEŁM

Antoniewicze.

 

HOŁOBOK

Bruccy, Braniccy, Cebrowscy, Studzińscy.

 

HOŁOWIŃSKI

Hołowińscy.

 

INES

Inesowie.

 

JACYNA

Onoszkiewicze (Onyszkiewicze).

 

JANINA

Kieleccy, (Bieccy), Maciejowscy, Narajowscy, Strońscy, Suchodolscy, Woliccy, Zaduscy, Żuliccy.

 

JASIEŃCZYK

Czyczerscy, Jabłońscy, Karczewscy, Krajeńscy, Pawłowice.

 

JASTRZĘBIEC

Adamowscy, Adamscy, Babińscy, Baranowscy, Bekerscy, Bełżewscy, Bierczyńscy, Biejkowscy, Bielańscy, Bielewscy, Borowscy, Brudniccy, Brzeziccy, Brzozowscy, Brzuchańscy, Bukowscy, Chmieleccy, Chmielowscy, Chutkowscy, Chylińscy, Lisowscy, Czapowscy, Czescy, Dembowscy, Domaszewscy, Drozdowscy, Gaszyńscy, Glińscy, Głowaccy, Grabkowscy, Grafowscy, Gródeccy, Chochołowscy, Irańscy, Jabłońscy, Jaszczyńscy, Janiszewscy, Jankowscy, Jasińscy, Jastrzębscy, Jaślikowscy, Jurgowscy, , Kiperscy, Konarscy, Kuczkowscy, Kuropotwowie, Leśniccy, Leszczyńscy, Makowscy, Milewscy, Modryńscy, Muszkowscy, Olszaniccy, Olszańscy, Palczyńscy, Palkiewicze, Pawłowscy, Płachaoccy, Rogowscy,Rychłowscy, Sciborowscy, Siemiątkowscy, Skorscy, Sługoccy, Sokolniccy, Srokowscy, Stoccy, Strzeleccy, Sucharscy, Suchorscy, Sztumscy, Tarnawieccy,Węgrowscy, Wierzbowscy, Witowscy, Wnuczkowie, Wodzińscy, Wojciechowscy, Wróblewscy, Wyżgowie, Zakrzewscy, Zborowscy, Zielonkowie.

 

JELITA

Balowicze, Białeccy, Brzescy, Czerkawscy Czerwakowicze, Dąbrowscy,  Dobrzyńscy, Dembowscy, Gawłowscy, Jaworscy, Jeklińscy, Kaczorowscy, Libiccy, Makowscy,  Małeccy, Michałowscy, Nowosieleccy, Paprochy, Pieczykowscy, Piszkowicze, Sokolniccy, Szydłowscy, Gliwiccy, Zalescy, Zalewscy, Zawiszowie, Zielińscy.

 

JEZIERZA

Jegierscy, Jerzańscy.

 

JUNOSZA

Bańkowscy, Baranowie, Bielińscy, Bojanowscy, Borkowscy, Cieślińscy, Dąbrowscy, Gałeccy, Grochowscy, Hermanowscy, Jurkiewicze, Kijowscy, Konopaccy, Krogulscy, Kurdwanowscy, Łotewscy, Maliccy, Opawscy, Ormowscy, Podolscy, Poniatowscy, Radziejowscy, Rościszewscy, Sępowie, Śliwińscy, Trojanowie, Zawadzcy, Załuscy, Żukowscy.

 

KALINOWA

Kalinowscy.

 

KIERDEJA

Kierniccy, Krzywieccy, Spikłoscy.

 

KLAMRY

Muszyńscy, Sienniccy.

 

KNUT

Królikiewicze.

 

KORAB

Bienieccy, Brzozowscy, Chrzanowscy, Czarneccy, Czernieccy, Czortkowscy, Dziekońscy, Karpińscy, Kokowscy, Kryniccy, Kucharscy, Laskowscy, Morawscy, Paradowscy, Peckowicze,  Peruccy,  Piątkowscy, Rulikowscy, Skulscy, Śliwniccy, Urscy, Wojciechowscy.

 

KORCZAK

Bałabanowie, Biernaszowscy, Blizińscy, Chęcińscy, Chodorowscy, Chojeńscy, Chyrowscy, Czerniejewscy, Czerniejewscy, Gwoździeccy, Hańscy, Hordyńscy, Horodyscy, Hubiccy, Jllinicze, Jarkowscy, Jarmolińscy, Kadłubińscy, Komorowscy, Korbutowie, Korczmińscy, Krupscy, Krukieniccy, Krzeszowscy, Lahodowscy, Łuszczewscy, Łużkowscy, Mieleszkowie, Mogilniccy, Morochowscy, Mroczkowscy, Ryśkowie, Podgrodzieccy, Podhoreńscy, Pruchniccy, Rozborscy, Sieleccy, Sienkowscy, Siwińscy, Sławscy, Skorutowie, Sozańscy, Stawscy,  Straussowie, Szumlańscy, Śmiotakowie, Turowie, Wasiczyńscy, Wereszczyńscy, Wesołowscy, Wierzchowscy,  Zaborowscy,  Zborowscy, Żoratyńscy, Żurawińscy.

 

KORNICZ

Jaroszewscy.

 

KORSAK

Korskakowie.

 

KORYZMA

Koryzmowie.

 

KORWIN

Bachowscy, Bieńkowscy, Gąsiorowscy, Jagodzińscy, Lisowscy, Niskiewicze, Olszewscy, Pawłowscy, Piotrkowscy, Lozańscy.

 

KOSS

Kasakowie, Kosowi, Sokolińscy.

 

KOŚCIESZA

Aleksandrowicze, Doleccy, Rakowscy, Rudawscy, Steckiewicze, Wołkowicze.

 

 

KRUSZOWSKI

Kruszowscy.

 

KRZYWDA

Rzewuscy, Węgrowscy.

 

KUSZA

Maszkiewicze

 

LARYSSA

Romańscy, Łastowieccy.

 

LELIWA

Adamowicze, Bahrynowscy, Babińscy, Bobole, Brzozowscy, Czechowice, Daszkiewicze, Dobrzyńscy, Gołuchowscy, Jaksmaniccy, Juchniewicze, Kopystyńscy, Kościewicze, Krajowscy, Lisowscy, Łachyscy, Łysakowscy, Niewińscy,  Ostrowscy, Paszowscy, Piechowscy,  Piechoccy, Piotrowicze, Pruscy, Sieniawscy, Sienkiewicze, Staszkiewicze, Szałkiewicze, Wacławcy, Węcławscy, Zaborscy, Żarscy, Żurowscy.

 

LESZCZYC

Chmieleńscy, Dobrzyccy, Skolimowscy, Słupscy, Stawscy, Szumińscy.

 

LEW

Gumińscy, Koneccy, Wolwowicze.

 

LEWART

Firleje, Konarscy, Podoleńscy.

 

LIS

Bolestraszyccy, Kosmowscy, Lisowie, Makarowicze, Michałowicze, Michniewicze, Olszewscy, Osendowscy, Roszniccy, Sikorscy, Worowscy.

 

LUBICZ

Abrahamowicze, Białkowscy, Bilińscy – Słołyło, Bednarscy, Bolanowscy, Borowscy, Ciesielscy, Czerwieńscy, Gregowscy, Głębiccy, Gostyńscy, Gościńscy, Gruszeccy, Gruszewscy, Hołowkowie, Koziccy, Łacińscy, Łozińscy, Łużyccy, Makowieccy, Ormowscy, Romanowicze, Sadowscy, Samniccy, Sielscy, Sierakowscy, Skolimowscy, Stabrowscy, Strzałkowscy, Strzeleccy, Szpakowscy, Szumowscy, Świderscy, Targowscy, Wojciechowscy, Wojtkowscy, Zakrzewscy, Zdzieńscy.

 

ŁABĘDŹ

Borkowscy, Duninowie, Koncewicze, Koziccy, Łabeccy, Majewscy, Ortyńscy, Rostoccy, Rzuchowscy, Siemaszkowie, Steckiewicze, Szpotowie, Zawiszowie.

 

ŁADA

Grodzieccy, Koronowscy, Ładowscy, Łazowscy, Moczarscy, Sobolewscy, Zwolińscy.

 

ŁODZIA

Lachowicze, Sobkowscy, Zalińscy.

 

ŁOPOT

Łopatowie.

 

ŁUK

Łukasiewicze, Łukosiewicze.

 

MOGIŁA

Andruszkiewicze, Baczewscy, Stankiewicze.

 

MOŚCISZEWSKI

Mszanieccy.

 

MURDELIO

Knaziewicze, Kniażewicze.

 

NAŁĘCZ

Andrzejewscy, Bobrowscy, Bukojemscy, Cichoccy, Dąbrowscy, Dobrowolscy, Drohiczyńscy, Dziewońscy, Horoszowscy, Iłowieccy, Janowscy, Jareccy, Jędrzejowscy, Kędzierscy, Klownowscy, Korzeniowscy, Kunowscy, Łoniewscy, Łowieccy, Łuszczewscy, Łuszczowscy, Majewscy, Małachowscy, Marcinkowscy, Michaleccy, Morawscy, Moszczeńscy, Muszyńscy, Mroczkowscy,  Orchowscy, Ostropolscy, Ostrowscy, Pniewscy, Podleczy, Podolscy, Przewoscy, Raczyńscy, Rudniccy, Sadowscy, Setnicy, Skałeccy, Skomorowscy, Sosnowscy, Strumiłowie, Tymińscy, Udrysccy, Wierzbińscy, Wojnowscy, Żarczyńscy.

 

NIECZUJA

Bystrowscy, Chłopczycy, Chłopięcy, Dobrzanieccy, Dembińscy, Domaszewscy, Gładyszowie, Jurkiewicze, Kuropatniccy, Łukowscy, Mroczkowi, Ostrowscy, Starzechowscy, Szumlańscy, Urbańscy, Wierzbiccy.

 

NIESOBIA

Kępińscy, Łęczyccy, Strzałkowscy.

 

NIEZGODA

Naganowscy, Niezgodowie, Radoszewscy.

 

NOWINA

Chołojewscy, Glińscy, Hulewicze, Konopkowie, Kwiatkowscy, Lisowscy, Łęczyccy, Nowoszyccy, Sroczyńscy, Witkowscy, Wojtuńscy, Złotniccy.

 

ODROWĄŻ

Bębnowscy, Błażkiewicze, Kapustyńscy, Kapuścińscy, Kurzańscy, Lewaccy, Miklasze, Mankowicze, Wojewodowie, Wysocy, Zarszyńscy.

 

OGOŃCZYK

Borowieccy, Czerscy, Drzewiccy, Dzięciołowscy, Grodziscy, Klepaczy, Kuczyńscy, Nowaccy, Radzikowscy, Sierakowscy, Siewierscy, Staropolscy, Trojanowscy, Twardowscy, Wysocy.

 

OKSZA

Chmetowscy, Gromaccy, Niedźwieccy, Orzechowscy, Radoszewscy, Rzuchowscy, Strzeleccy.

 

OSORIA

Łukowscy, Cieplińscy, Kosztrzewscy, Stadniczy, Tyrańscy.

 

OSTOJA

Haliccy, Bańkowscy, Bzowscy, Chotkowscy, Dobromilscy, Domeradzcy, Dutkowscy, Gawłowscy, Janoszewscy, Krupscy, Lachowieccy, Mokrzyccy, Pietrzkiewicze, Podwysoccy, Puczyccy, Samborscy, Siedliccy, Sieradzcy, Słońscy, Soleccy, Stebleccy, Suchorabscy, Suchorębscy, Szyszkowicze, Trzcieńscy, Turscy, Wadowscy, Wojewódkowie, Zagórscy.

 

OSTROGA

Zurkowscy

 

PAPARZYCA

Dulębowie, Plutowie.

 

PEŁNIA

Bogdanowie, Iwaniccy.

 

PĘKOSŁAW

Burakowscy.

 

PIELESZ

Katyńscy, Kwaśniccy.

 

PIERZCHAŁA

Pierzchałowien, Piaseccy, Tokarscy.

 

PILAWA

Charkowscy, Chmielowscy, Dmitrowscy,

 

POBÓG

Andryjkowicze, Bieliccy, Murzyńscy, Bylicy, Cabrowscy, Cebrowscy, Czyżewscy, Filipowicze, Gadzińscy, Gwozdeccy, Kilkanowscy, Konarzowscy, Krasnodębcy, Lenartowicze, Malinowscy, Mazurkiewicze, Nestorowicze, Polanowscy, Radomscy, Rodkiewicze, Rudkiewicze, Rutkowscy, Staniszewscy, Wierzchowscy, Zapolscy, Żukowie.

 

PÓŁKOZIC

Czyżowscy, Krzwykowscy, Młodeccy, Niewiarowscy, Piekarscy, Zagwojscy.

 

POMIAN

Bruchowscy, Grabscy, Izdebscy, Jańczyńscy, Kaczanowscy, Kłopotowscy, Makowieccy, Odrowscy, Ogonowscy, Starszewscy, Suscy, Zubrzyccy.

 

PORAJ

Bodowscy, Biernaccy, Boryszowscy, Chrzanowscy, Dembowscy, Gródeccy, Haliccy, Kaszubowie, Koreccy, Mackiewicze, Męcińscy, Łowiccy, Przysłupccy, Rożańscy, Różańscy, Sochoccy, Sokołowscy, Solscy, Sośnicy, Strzełkowscy, Świerzyńscy, Trzebińscy, Wilczkowie, Wilczyńscy, Witkowscy, Wybranowscy.

 

POŹNIAK

Poznańscy, Wyszewscy, Wyżewscy.

 

PRAWDZIC

Bębkowscy, Biegańscy, Bogaccy, Bułakowscy, Cybulscy, Dębicy, Gołębowscy, Gorazdowscy, Kiniccy, Konraccy, Kucharscy, Leszczykowscy, Narolscy – Łaszczowie, Ożygałkowie, Piwowie, Sękowscy, Seńkowscy, Smitowscy, Stróżowscy, Szymakowscy, Tuczapscy – Łaszczowie, Władkowie.

 

PRUS I

Andrzejowscy, Biesiadeccy, Dembowscy, Gawłowscy, Głowaccy, Głuchowscy, Jabłonkowscy, Jureccy, Kaczkowscy, Kaczykowscy, Niedzielscy, Obryccy, Raczkowscy, Stradomscy, Studzińscy, Trembeccy, Więckowscy, Wiśniewscy, Wiśniewscy, Zagórowscy,Zajkowscy.

 

PRUS II

Grzybowscy, Pruscy.

 

PRUS III

Bawarowscy, Krzemińscy, Mnichowscy, Mroczkowscy, Opaccy.

 

PRZEGONIA

Dzwonkowscy, Hryniewieccy, Olchowscy, Zwiartowscy.

 

PRZESTRZAŁ

Berechowscy, Bereżańscy, Smerczańscy, Stebniccy, Terleccy, Ustrzyccy.

 

PRZOSNA

Wilżyńscy, Wierzeńscy.

 

PRZYJACIEL

Jurgowscy, Walońscy.

 

PUCHAŁA

Cywińscy, Puchałowie.

 

RADWAN

Barańscy, Broniewicze, Dębicy, Dziekańscy, Glińscy, Głuchowscy, Józefowicze, Kunaszowscy, Kaniowie, Leszczyńscy, Łodzińscy, Oziębłowscy, Pakoszewscy, Pełkowie, Radwanowie, Radwańscy, Serwińscy, Straszewscy, Uchańscy.

 

RAWICZ

Bielscy, Chodynieccy, Czerscy, Ganowie, Gruszkowscy,  Gutowie, Jareccy, Jareccy, Jasińscy, Jaszczurowscy, Konińscy, Kaśniccy, Kujawscy, Lassotowie, Ostrowscy, Ożgowie, Rokiccy, Rudzińscy, Siedleccy, Szacińscy, Szadzińscy, Szczerbowie, Warszawscy, Wolscy, Wyszomirscy, Zawichowscy.

 

ROGALA

Chrzanowscy, Jegierscy, Kałuccy, Krasowscy, Lewiccy, Orzechowscy, Rogalowi, Rogałowie, Skalscy, Sobieszczańscy, Szczygielscy, Turscy, Wasulewscy, Wasilowscy.

 

ROLA

Czerniańscy, Radomscy, Golscy, Janiccy, Kłosowscy, Konarscy, Lubienieccy, Skibiccy, Sokołowscy, Stanisławscy, Szatkowscy, Szpaczyńscy, Truskawieccy, Tuczańscy.

 

RÓWNIA

Łoniewscy, Ptaczkowie.

 

RUDNICA

Starzyńscy.

 

SAMSON

Łuczyńscy, Masłowscy.

 

SAS

Baczyńscy, Bacowscy, Haliccy, Bandrowscy, Baranieccy, Berezowscy, Bereźniccy, Bilińscy, Błażowscy, Bojarscy, Bratkowscy, Brylińscy, Brześciańscy, Brzescy, Buchowscy, Chrewicze, Chrustowscy, Ciemierzyńscy, Czołchańscy, Czołomscy, Daniłowiczowie, Dniestrzańscy, Dolińscy, Drohomiereccy, Dubaniewicze, Dubrawscy, Duszczyńscy, Dwerniccy, Dzedziccy, Gwozdeccy, Hanileccy, Hołyńscy, Hordyńscy, Hodoryscy, Horuccy, Hoszowscy, Hubieccy, Huśniańscy, Hołyńscy, Ihnatowicze, Ilniccy, Jabłońscy, Janiszewscy, Jasieńscy, Jaworscy, Kanofojscy, Kędzierscy, Kłodniccy, Knihnidccy,  Koblańscy, Komarniccy, Korczyńscy, Koteccy, Kozłowscy, Krasowscy, Krechowscy, Krechowieccy, Kropiwniccy, Kruszelniccy, Krzeczkowscy, Kulczyccy, Kniccy, Leszczyńscy, Lewandowscy, Latyńscy,  Łabinowicze, Ławrowscy, Łąccy, Łodyńscy, Łopuszańscy, Łuccy, Łuczyccy,

Łukawieccy, Malitowscy, Manasterscy, Matkowscy, Medyńscy, Molitowscy, Nahujowscy, Nanowscy, Niedzielscy, Nowosielscy, Obertyńscy, Ormowscy, Ortyńscy, Pasławscy, Pawlikowscy, Płoszańscy, Podgórscy, Podhorodeccy, Podlesieccy, Podwysoccy, Pohorodeccy, Rozłuccy, Roźniatowscy, Rudniccy, Rybniccy, Rybotyccy, Rześniowieccy, Semkowicze, Seredniccy, Sieleccy, Siemaszowie, Siemigniowscy, Skulscy, Smereczańscy, Smolniccy, Stanisławscy, Strutyńscy, Stryjscy, Strzelbiccy, Stupniccy, Sulatyccy, Swaryczewscy, Szandrowscy, Świstelniccy, Tarnawscy, Tatomirowie, Ternowscy, Tokarscy, Topolniccy, Towarniccy, Trojanowscy, Turczyńscy,  Tustanowscy, Tychowscy, Tymowscy, Tysowscy, Uniatyccy, Urbańscy, Uruscy, Winniccy, Wasilkowscy,  Witkowscy, Wolczańscy, Wisłoccy, Witwiccy, Walańscy, Wołkowiccy, Wołkowyscy, Wołosiańscy, Wołoszynowscy, Wołosieccy,  Wysłoboccy, Wysoczańscy, Wyszyńscy, Zatwarniccy, Zawiszowie, Zielińscy, Żeliborscy, Żerebeccy, Żurakowscy.

 

SIEKIERZ

Zienkowicze.

 

SIERPY

Sochańscy.

 

SIESTRZENIEC

Skibińscy.

 

ŚLEPOWRON

Bagińscy, Bieńkowscy, Boguccy, Darowscy – Weryha, Dachnowscy, Duchnowscy,  Fijałkowscy, Frankowscy, Glińscy, Górscy, Grodeccy,  Jagodzińscy, Jastrzębscy, Juszkowicze, Kopczyńscy, Kordeccy,  Kossakowscy, Krasowscy, Krukowscy, Kuczyńscy, Łupińscy, Markiewicze, Mościccy, Nowakowscy, Pieniccy, Piotrowscy – Korwin, Przestrzelscy, Rembowscy,  Rogowscy, Romańscy, Ślepowronowie, Sobolewscy, Suchodolscy, Szczuccy, Szymonowscy, Szymańscy, Trzcińscy, Tychowscy, Ujazdowscy, Wąsowicze, Wyrzykowscy, Żwijewscy.

 

SŁOŃ

Słoniowscy.

 

SOJKA

Wilczyńscy.

 

SOKÓŁ

Maniewscy.

 

SÓWKA

Sowińscy.

 

ŚRENIAWA

Bogdańscy, Bohunowie, Borysławscy, Klusowie, Mroczkowie, Porębscy, Rupniewscy, Sadłowscy, Skotniccy, Stadniccy, Stawscy, Uzdowscy, Żmigrodccy.

 

STARYKOŃ

Gorzczycy, Kasprzyccy, Pietruscy, Siemuszowscy, Tureccy, Żarscy.

 

STERNBERG

Stojałowscy, Wittykowie.

 

STRZAŁA

Przygrodzcy, Paszkiewicze.

 

STRZEMIĘ

Buczyńscy, Leńczescy, Sanoccy, Sułowscy, Wojnarowscy.

 

SUCHEKOMNATY

Drabińscy, Łomińscy, Łomnicy, Miączyńscy, Pieńkowscy, Sawiccy, Skalscy, Słowikowscy, Uhrowieccy.

 

SUDKOWICZ

Chłopeccy.

 

SULIMA

Borkowscy, Broszniowscy, Grajewscy, Garbowscy, Jacimirscy, Łyczkowscy, Oporowscy, Oziembłowscy, Popielowie, Przyborowscy, Sulimowie, Zabłoccy.

 

SYROKOMLA

Modzelewscy, Stefanowicze, Stefanowscy, Wojtałowicze, Żołędziowie.

 

ŚWIĘCZYC

Karczewscy.

 

SZAŁAWA

Halkowie, Nowojscy, Świerscy, Strzyżowie, Wigury (Figury).

 

SZELIGA

Markowscy, Mireccy, Nazarewicze, Piątkowscy, Potoccy, Rozdolscy, Skorupscy, Trojanowscy, Wysokińscy, Zabawscy.

 

TARNAWA

Boruccy, Broniewscy, Gorzkowscy, Petrykowie, Polańscy, Siniccy, Targowiccy.

 

TĘPA PODKOWA

Modlińscy, Skowrońscy.

 

TOPACZ

Błudniccy, Bydłowscy, Kopeczyńscy, Szaszorscy.

 

TOPÓR

Baliccy, Biskowscy, Faranowscy, Grocholscy, Gumowscy, Jakubowscy, Jasińscy, Jezierscy, Kamińscy, Konarscy, Korycińscy, Krzywczyccy, Krzywczyńscy, Marcinowscy, Matuszewscy, Pleszowscy, Prusinowscy, Rajterowscy, Rytarowscy, Tarnawieccy, Wronowscy.

 

TRZASKA

Buczkiewicze, Buczkowiecze, Błażejowscy, Chojnaccy,  Dutkiewicze, Michalscy, Michałowscy Niemierowscy, Podbielscy, Popławscy, Rojeccy, Rojowscy, Trzaskowie, Wieleżeńscy, Wiszniewscy, Zakrzewscy.

 

TRĄBY

Brzezińscy, Chwalczewscy, Czaśniccy, Gorzkowscy, Iwaszkiewicze, Jordanowie, Kosmowscy, Kumanowscy, Michnowscy, Pakoszewscy, Pieckiewicze, Rozwadowscy, Rosanowscy, Sadkowscy, Tokarzewscy, Winiarscy, Wnorowscy.

 

TRZYWDAR

Rajkowscy.

 

 

UHR

Stebelscy.

 

WADWICZ

Kamienieccy.

 

WARNIA

Rapaccy.

 

WĄŻ

Cichowscy,  Koraczowie, Koszarscy, Magierowie, Małdrzykowie, Podleccy, Wężowscy.

 

WCZELE

Gurowscy.

 

WIENIAWA

Chmielewscy, Klityńscy.

 

ZADORA

Paszkowscy, Przecławscy, Wrzeszczowie.

 

ZAGŁOBA

Mieczkowscy, Smarzowscy, Sochaccy.

 

ZAREMBA

Kalinowscy, Perłowscy, Zarębowie, Zajączkowscy.

 

ZŁOTOGOLEŃCZYK

Zarzyccy.

 

ZYŻEMSKI

Jarosławscy.